1. Generelt

Kjøpsbetingelsene gjelder for salg av varer og tjenester fra Gontarz-møbler til forbrukere. Betingelsene er basert på blant annet avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, angrerettloven og ehandelsloven.

 

Ved salg til bedrifter kommer ikke forbrukerkjøploven og angrerettloven til anvendelse da kjøpsloven regulerer salg mellom næringsdrivende.

 

Avtalen mellom kjøper og selger består av opplysningene selgeren gir om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken, herunder blant annet opplysninger om varens art, mengde, kvalitet, andre egenskaper, pris og leveringsbetingelser. Ved å akseptere salgsbetingelsene bekrefter kjøperen at de har lest og er inneforstått med betingelsene, samt all tilgjengelig informasjon om varen, herunder informasjon om varens kvalitet, egenskaper samt informasjon om vedlikehold.

 

2. Partene
Selger er Gontarz-møbler.
Kjøper er den som fremkommer av personopplysningene oppgitt i bestillingen.


3. Avtalen
Avtalen er bindende for begge parter når kjøperens bestilling er mottatt av selger.
Når vi mottar din bestilling vil du automatisk motta en ordrebekreftelse til din oppgitte epostadresse. Det viktig at du kontrollerer at ordrebekreftelsen stemmer overens med din bestilling med hensyn til antall, varetype, pris osv. Er det ikke samsvar mellom bestillingen og ordrebekreftelsen, må du fortrinnsvis ta kontakt på info@gontarzmobler.no. Ved beskjed om endringer eller kanselleringer gitt pr epost kan vi ikke garantere at forespørselen blir behandlet før ordren er pakket og sendt. I slike tilfeller vil ordren leveres i henhold til ordrebekreftelse.
Om du ikke mottar en ordrebekreftelse kan det være at ordrebekreftelsen har blitt filtrert ut av ditt søppelpost.


4.Betaling
 
 Betalingsmåte
r:
Bankoverføring, Paypal, Vipps Gontarz-møbler 
 

5. Levering
 
Levering av varen fra Gontarz-møbler til kjøperen skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt i bestillingsløsningen i nettbutikken. Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal Gontarz-møbler  levere varen til kjøper innen rimelig tid 2-4 uker.  Skal Gontarz-møbler sørge for at varen blir sendt til kjøperen, plikter han å få varen fraktet til bestemmelsesstedet på egnet måte og på vanlige vilkår for slik transport. Risikoen for varene overtas av kjøper når varene er i kjøpers besittelse.
 
 
Varene blir levert av transportfirma og skjer i utgangspunktet på dagtid mellom 08.00 og 21.00.  Varene leveres til nærmeste inngangsdør på bakkenivå og ikke annet spesifikt er avtalt. Dersom leveringen av varene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om dette. Vi vil sørge for videre informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om varen er utsolgt.

Dersom du bor utenfor "frifrakt området", vennligst kontakt oss før du bestiller.
 
Du blir informere om levering en dag før.
 
  Gontarz-møbler leverer varer kun til Fastlands-Norge.

 

6. Angrerett
 
Som forbruker har du i henhold til Angrerettloven 14 dagers ubetinget angrefrist når du handler på gontarzmobler.no. Det betyr at dersom du angrer kjøpet ditt, kan du innen 14 dager fra du mottok varen eller den ble stilt til din disposisjon gi oss beskjed om at du ønsker å benytte deg av angreretten. Vi anbefaler at dette gjøres skiftlig til vår epostadresse info@gontarzmobler.no.
 
Hele returkostnaden skal, i henhold til Angrerettloven, håndteres og dekkes av forbrukeren selv. Varen som returneres må være pakket slik den ble sendt, og være i vesentlig samme stand som da du mottok den. Husk at også emballasjen er en del av produktet. Om det foretas undersøkelser eller bruk av et produkt utover det som er nødvendig for å fastslå varens art, egenskaper og funksjonalitet og dette medfører en reduksjon av varens verdi, kan Gontarz-møbler gjøre fratrekk i ditt tilgodehavende tilsvarende

verdien av verdiforringelsen som følge av undersøkelsen eller bruken. Det er forbruker som har risikoen for varene ved retur så sørg derfor for at sendingen er tilstrekkelig emballert og send fortrinnsvis varen som en sporbar sending. Ved benyttelse av angreretten må du innen rimelig tid sørge for at varen blir sendt i retur.
  Ved ev. avbestilling av varer blir kunden belastet 30% av kjøpesummen. Dette er for å dekke påløpte kostnader som skyndes av avbestilling. Dette gjelder ikke når angrerett gjelder.

Angrerett gjelder ikke ved kjøp av produkter som er spesiallaget ut ifra dine valg, som sofaer, skreddersydde senger og stoler. Disse må bestilles via mail info@gontarzmobler.no, ikke via nettsiden, med mindre annet av avtalt på forhånd. 

Dersom du går fra avtalen, skal vi tilbakebetale alle betalinger vi har mottatt fra deg uten nødig opphold og i alle tilfeller senest 14 dager etter den dag vi mottar melding om din beslutning om å gå fra avtalen.
Vi foretar tilbakebetalingen med samme betalingsmiddel som du benytter ved den opprinnelige transaksjonen, med mindre du har avtalt noe annet med oss.
I alle tilfeller vil du ikke bli pålagt noe gebyr som følge av tilbakebetalingen. Vi kan holde igjen tilbakebetalingen til vi har mottatt varene og kontrollert at ingen skade har oppstått.
 

 

7. Reklamasjon
 
Dersom det foreligger en feil eller mangel ved varen må du innen rimelig tid, gi Gontarz-møbler beskjed om at du vil påberope deg mangelen. Fristen kan aldri være kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen. Reklamasjon må likevel skje senest to år etter at kjøperen overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lengre, er reklamasjonsfristen fem år.
 
Av bevishensyn anbefaler vi at du påberoper deg mangelen skriftelig til info@gontarzmobler.no. Ved påberopelse av en mangel anbefaler vi at feilen/mangelen dokumenteres i form av et eller flere bilder allerede ved første henvendelse for hurtigere behandling av saken.
 
Dersom det foreligger en mangel ved varen og dette ikke skyldes forhold på kjøpers side og du har reklamert innen gjeldende frister kan kjøper i henhold til reglene i Forbrukerkjøploven, kapittel 6 holde kjøpesummen tilbake, kreve retting eller omlevering, kreve prisavslag, kreve heving (kun dersom mangelen er vesentlig) eller kreve erstatning.
 
Retting eller omlevering skal skje innen rimelig tid og Gontarz-møbler kan ikke foreta mer enn to forsøk på retting eller omlevering av denne samme mangelen, med mindre det foreligger særlige grunner som gjør at ytterligere forsøk er rimelig. Gontarz-møbler kan motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder Gontarz-møbler urimelige kostnader.
 
Dersom manglen ikke kan rettes eller omleveres kan kjøperen kreve et forholdsmessig prisavslag. I stedet for prisavslag kan kjøperen kreve heving av kjøpet dersom feilen er vesentlig og retting eller omlevering ikke lar seg gjøre.
 
Gontarz-møbler er ikke ansvarlige for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet skyldes grov uaktsomhet eller med fortsett.

 

8. Garanti

Garanti gjelder i 2 år fra du har mottatt varen. Om feil som oppstår i løpet av denne perioden, må du opplyse oss om dette umiddelbart og senest innen en uke fra feilen har blitt oppdaget.